شما می توانید با ارسال ایمیل خود ، بصورت رایگان مشترک شده و از بروزسانی مطلع شوید.

ایمیل خود را وارد کنید:

احضار محبت

احضار محبت

احضار محبت:

اگر خواهی کسی را حاضر گردانی که با تو محبت پیدا کند بنویس این شکل را بر کاغذ ۳ عدد و یکی را زیر سنگ گذار و یکی را  در باد بیاوبز.و یکی را در آب روان مقابل قبله اندازد

و اگر روی لوحی را از مس کنده شود(حکاکی شود) و روی بام خانه طالب آویخته شود موثر است. و اگر روی کاغذ نوشته شود و در آب انداخته شودو موی سر مطلوب را هم در اب انداخته و آب را جوشانده شود اثر قوی دارد.و اگر در جامه مطلوب پیچیده در باد آویزی مجرب است.

احضار محبت

قاعده:نوشتن این طلسم در ساعت شمس و مشتری است

از روز ۲۷ تا ۱۵ ماه قمری خوب است

روز یک شنبه و پنج شنبه و جمعه برای احضار محبت در ساعت شمس و مشتری خوب است.

توضیحات: منظور از نوشتن سه عدد یعنی روی سه ورق جداگانه این طلسم را بنویسید

کاغذ سفید یا زرد .و قلم هم یا آب زعفران یا جوهر مشکی فرقی ندارد

یکی از نوشته های طلسم را در زیر یک سنگ قرار داده.فرقی نمیکنه در زیر کدام سنگ.این سنگ یا میتونه در خانه تان باشه یا بیرون یا جلوی خانه مطلوبت.مدت ماندن هم تا حداکثر ۷ روز.بعد ۷ روز هم اگر برنداشتید هم مهم نیست.

و اما دیگری را در باد بیاویزید.یعنی طلسم را به یک نخی  ببندید و زیر یک درخت یا زیر یک سقف و یا هر چیز دیگر آویزان کنید.طوری که در مجاورت باد قرار داشته باشد.

سومی را هم در یک آب روان بیاندازید

و اما مطالبی که با رنگ سبز نوشته شده.

وقتی شما روی سه  کاغذ طلسم را نوشتید دیگر نیازی نیست دستورات بعدی(مطالب سبزرنگ) را انجام دهید.ولی نویسنده کتاب در این مورد تاکید دارد که اگر دستورات سبز رنگ را انجام دهید تاثیر عمیق و بیشتری دارد.

چنانچه اگر میخواهید مطالب و دستورات دومی را انجاد دهید باید تمام مطالب دومی را انجام دهید.(منظور تمام دستوراتی که با رنگ سبز نوشته شده را تماما و کامل انجام دهید.)

یا حق

نظر دهید


دیدگاه خود را به ما بگویید.